Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Lopende verplichtingen periodieke giften blijven voorlopig aftrekbaar

Vanaf 1 januari 2023 wordt de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) of aan een vereniging die aan de voorwaarden voldoet, begrensd tot € 250.000 per kalenderjaar. Deze begrenzing heeft gevolgen voor lopende periodieke giften. Periodieke giften die u al op 4 oktober 2022, 16:00 uur bent aangegaan, blijven tot uiterlijk 2027 nog volledig aftrekbaar. Daarbij moet u uiteraard wel steeds aan de voorwaarden voor aftrek van periodieke giften voldoen. Die voorwaarden zijn dat u in een overeenkomst hebt vastgelegd dat u ten minste vijf jaar lang jaarlijks dezelfde gift doet aan dezelfde ANBI (of kwalificerende vereniging). Ook hebt u vastgelegd wanneer de jaarlijkse gift stopt.

Tip

Het voordeel van een periodieke gift ten opzichte van een gewone gift is dat u de gift helemaal kunt aftrekken. Er geldt dus geen drempel. Zorg er daarom voor dat u steeds aan de voorwaarden blijft voldoen.